اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

لباس نسوز آلومینیومی عبور از آتش

موجود

لباس نسوز آلومینیومی عبور از آتش یک سره بوده و کلاه مخصوص به خود و دستکش با ساق بلند دارد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید