یومار‎ ‎سینه مدل CROLL

موجود

یومار‎ ‎سینه مدل CROLL ،‏ در صورت استفاده به همراه تسمه سينه و يومارهای ‏BASIC‏ يا ‏ASCENSION‏ سيستمی ساده و كارآمد برای ‏صعود روی طناب های ثابت ايجاد می كند. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.