اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

ابزار صعود مدل TIBLOC

موجود

ابزار صعود مدل TIBLOC ، كم حجم برای موقعيت های اضطراری. این یومار فوق العاده سبک را  می توان برای ایجاد سیستم های بالاکشی مورد استفاده قرار داد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.