قرقره یک طرفه دوتایی

موجود

قرقره یک طرفه دوتایی با کارایی بسیار بالا طراحی شده جهت استفاده با قرقره دوتایی JAGبرای ساخت سیستم کششی 4 به 1 عملکرد بهینه در شرایط گوناگون. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.