قرقره عبور دهنده گره

موجود

قرقره عبور دهنده گره اجازه عبور گره های اتصال را فراهم می‌کند.چرخ با قطر زیاد و بلبرینگ های آب بندی شده جهت حداکثر کارایی. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.