اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

ابزار توقف سقوط متحرک

موجود

ابزار توقف سقوط متحرک: حفاظت از سقوط دائمی، توقف سقوط، لغزش و فرود خارج از کنترل قابل استفاده روی طناب های عمودی یا زاویه دار حتی در صورت گرفته شدن با دست حین سقوط نیز روی طناب قفل می شود. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.