لنیارد دینامیک مدل JANE

موجود

لنیارد دینامیک مدل JANE: لنیارد غیر قابل تنظیم از طناب دینامیک. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.