اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

لنیارد دینامیک مدل JANE

موجود

لنیارد دینامیک مدل JANE: لنیارد غیر قابل تنظیم از طناب دینامیک. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.