ابزار ‏حمایت فرود مدل VERSO

موجود

ابزار ‏حمایت فرود مدل VERSO بسیار سبک و چند منظوره با قابلیت تنظیم میزان اصطکاک ترمز بر روی طناب با توجه به قطر و شرایط استفاده از آن VERSO مدل ساده شده REVERSO است. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.