ابزار حمایت مدل GRIGRI2

موجود

ابزار حمایت مدل GRIGRI2: ابزار حمایت با ترمز خودکار و کمکی برای طناب های 8.9 تا 11 میلی متر. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.