پتزل زیگزاگ ZIG ZAG

موجود

پتزل زیگزاگ ZIG ZAG: تکنیک استفاده از این ابزار مشابه سیستم کلاسیک قرقره پروسیک می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.