ابزار فرود مناسب دره نوردی

موجود

ابزار فرود مناسب دره نوردی: ابزار فرود ‏PIRANA‏ كه برای دره نوردی طراحی شده دارای چندين وضعيت ترمز بوده و بدون ‏جدا  شدن از هارنس قابل اتصال به طناب می باشد.‏ برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.