ابزار فرود شکل ۸ مدل HUIT

موجود

ابزار فرود شکل 8 مدل HUIT: ابزار فرود جهت استفاده بر روی یک یا دو رشته طناب. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.