ابزار فرود با ترمز کمکی

موجود

ابزار فرود با ترمز کمکی: یکی از رایج ترین ابزار فرود برای غارنوردی در سراسر جهان. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.