ابزار فرود با ترمز خودکار ‎

موجود

ابزار فرود کم حجم با ترمز خودكار : طراحی شده جهت استفاده در تکنیک های دسترسی با طناب (ویژه کاربران حرفه ای). ‏ برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.