دستگیره چند منظوره Petzl ID s

موجود

قابلیت های دستگیره چند منظوره، آغاز فرود و کنترل آن با دستی که روی انتهای آزاد طناب قرار دارد.‏ برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.