ابزار فرود برای یک رشته طناب

موجود

ابزار فرود برای یک رشته طناب سبک و کم حجم بوده و حین فرود باعث پیچ خوردگی طناب نمی شود. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید