محافظ صورت Petzl VIZION

موجود

محافظ صورت Petzl VIZION: این نقاب صورت را می توان با کلاه های ایمنی ‏METEOR III  و ELIOS استفاده نمود.‏ برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.