هارنس ‏CANYON‏

موجود

هارنس ‏CANYON‏ هارنس دره نوردی با کمربند پد دار و محافظ نشیمن دامنه كاربرد هارنس ‏CANYON‏ شامل گذر از آبشارها، تند آب ها، فرود، شنا كردن، پرش و غيره می باشد.‏ برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.