اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هارنس سنگ نوردی Petzl ADJAMA

موجود

وزن 420 گرم

دور کمر 70 – 81 سانتی متر

حلقه پا 47 – 57 سانتی متر
 وزن 435 گرم،

دور کمر 76 – 90 سانتی متر

حلقه پا 52 – 62 سانتی متر
 وزن: 460 گرم،

دور کمر 85 – 100 سانتی متر

حلقه پا 57 – 67 سانتی متر