دتکتورهای اعلام حریق
10 سپتامبر

چگونه دتکتورهای اعلام حریق را بهتر بشناسیم؟

چگونه دتکتورهای اعلام حریق را بهتر بشناسیم؟

دتکتورهای اعلام حریق

دتکتورهای اعلام حریق

امروزه سیستم های اعلام حریق از اجزای جدایی ناپذیر تمامی ساختمان ها می باشد.

یکی از اجزای آن، دتکتورهای اعلام حریق هستند که وظیفه تشخیص حریق و اعلام آن به مرکز کنترل را دارد.

اگرچه وظیفه تمامی دتکتورها همین می باشد، اما مکانیزم عملکردی آن ها متفاوت است؛

در حال حاضر انواع مختلفی از دتکتورها در بازار وجود دارد که هر کدام از آن ها با توجه به نحوه عملکردشان برای اماکن مختلفی استفاده می شود.

انواع دتکتورهای اعلام حریق عبارتند از: دتکتور دودی، حرارتی، شعله ای و گازی.

دتکتورهای اعلام حریق بر حسب نوع تشخیص آتش سوزی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

  • دتکتورهای دودی
  • دتکتورهای حرارتی
  • دتکتورهای شعله ای

دتکتورهای دودی

این نوع از دتکتورها با تشخیص دود، آتش سوزی را تشخیص می دهند

و با اعلام آن به سیستم اصلی کنترل حریق شرایط را جهت انجام اقدامات لازم فراهم می آورد

و به طور کلی این دتکتورها به دو دسته تقسیم می شوند:

  • دتکتورهای دودی فتووالکتریک: دتکتورهای دودی فتووالکتریک از یک منبع نوری و سنسور فوتوالکتریک ساخته شده اند.

با وقوع آتش سوزی، دود ناشی از آتش سوزی وارد محفظه دتکتور می شود

و مسیر نور را قطع می کند، بنابراین نور تابیده شده از منبع نور به سنسور فوتوالکتریک نمی رسد و سیستم وقوع آتش سوزی را تشخیص می دهد.

  • دتکتورهای یونیزاسیون: در این دتکتورها از مقدار کمی ماده رادیواکتیو استفاده می شود.

در این دتکتورها دو الکترود در محفظه قرار دارد

که که بین آن ها فضای خالی می باشد. بین این دو الکترود جریان بسیار کمی برقرار است.

با ورود دود به این محفظه، اشعه آلفا جذب شده و باعث کاهش یونیزاسیون و جریان بین دو الکترود می شود.

در این حالت است که دتکتور، حریق را به سیستم کنترل اعلام می کند.

اصول ایمنی کار در ارتفاع

 

دیدگاه بگذارید

ده + نه =