تجهیزات کار در ارتفاع
۱۶ شهریور

 

تجهیزات کار در ارتفاع

وسایل ایمنی کار در ارتفاع شامل موارد زیر می باشد :

• كمربندهای ايمنی (Safety Belts) :

از جمله تجهيزات پيشگيری از سقوط ، كمربندهای ايمنی  است  به دليل محدود بودن محل اتصال به ناحيه كمر و احتمال وارد آمدن فشارهای شديد به كمر در انتهای مسير سقوط از ارتفاع و در نتيجه احتمال ايجاد آسيب به ستون فقرات،‌ از وسایل ایمنی کار در ارتفاع محسوب می شود. کمربندهای ایمنی بایستی حداقل ۱۰ برابر وزن استفاده کننده را تحمل نماید.

• لنيارد (Lanyard) :

یکی دیگر از وسایل ایمنی کار در ارتفاع لنیاردها  می باشند. لنیاردها طنابهای کوتاه و قابل انعطافی هستند که به یراق ها / کمربندهای ایمنی متصل می شوند . لنیارد بایستی مجهز به ضربه گیر (Shock Absorber) باشد تا ضربه (شوک) کمتری در انتهای مسیر سقوط به لنیارد و فرد وارد شود. هر یک از یراقهای ایمنی بایستی مجهز به دو لنیارد مستقل دارای ضربه گیر باشند.

دوبل بودن لنیارد در موقع جابجا شدن فرد در ارتفاع اجزا می دهد فرد یکی از لنیاردها را باز نموده و به محل جدید متصل نماید در حالیکه لنیارد دوم هنوز متصل می باشد ریسک ناشی از سقوط را کاهش می دهد.

• يراقهای ايمنی (Safety Harness) :

از وسایل دیگر ایمنی کار در ارتفاع یراق (هارنس) های ايمنی می باشند که فشارهای وارده در حين سقوط را علاوه بر كمر به تنه و شانه ها و در برخی از انواع به سينه و رانها نيز توزيع می كنند لذا‌ از ايمنی بالاتری نسبت به كمربندهای ايمنی برخوردارند و یکی  از وسایل ایمن کار در ارتفاع محسوب می شود. نیروی مقاومت یراق های ایمنی حدود ۳۵ برابر وزن بدن کاربران تعیین شده است.

 

• سخت افزار یا قسمتهای فلزی (Hard Ware) :

کلیه قسمتهای فلزی وسایل حفاظت در برابر سقوط باید فاقد هر گونه تیزی و قسمتهای برنده باشند و توانایی مقاومت حداقل ۴۰۰۰ پوند (۱۸۱۵ کیلوگرم) را دارا باشند.این قسمتها D شکل هستند و روی کمربند ایمنی، یراق ها و قلابهای فنری لنیارد می باشند.

برای دیدن بخش ۲ کلیک کنید.

دیدگاه بگذارید

بیست − یک =